Afdeling: Bijenvereniging Noordoostpolder (Emmeloord e.o.)

Basiscursus bijen houden 2019 Noordoostpolder-Urk e.o.

Bijenvereniging Noordoostpolder-Urk start “Basiscursus bijen houden 2019”

De Bijenvereniging Noordoostpolder-Urk start in februari de basiscursus bijen houden.
Voor wie meer wil weten over het leven van de honingbij en de eerste beginselen van het imkeren onder de knie wil krijgen is deze cursus een goede eerste stap op weg naar een succesvolle imker loopbaan.

De cursus bestaat uit 5 theorielessen van 2 uur, een afsluitende toets en 10 praktijklessen verdeeld over het jaar.
De kosten bedragen € 195,00, inclusief het cursusboek “Bijenhouden hoe doe je dat?” en het “Handboek praktijk basiscursus bijenteelt”.
Een extra les zal door Wankja Ferguson worden gegeven op een nader te bepalen zaterdag in april 2019. Wankja is de kenner bij uitstek van de wilde bijen en andere bestuivers en zal op de biologisch-dynamische boerderij “Buiten Bant” de theorie en de praktijk samenbrengen.
Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden.
De theorielessen zijn steeds op maandagavond en beginnen om 19:30 uur.
De data voor de theorielessen zijn: 18 februari, 25 februari, 4 maart, 18 maart en 25 maart en worden gehouden in het “Buurthuis de Erven” in Emmeloord.
De datum voor de afsluitende toets wordt in onderling overleg vastgesteld.

Leraar bijenteelt Tiem van Veen verzorgt de theorielessen.
Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden bij peter@ijzerman.nl, bij wie ook vrijblijvend uitgebreide informatie over de cursus kan worden aangevraagd.

 


Honingbij ©Wankja Ferguson


Contactgegevens

voorzitter: Tiem van Veen
penningmeester: Arie Noeverman
secretaris: Peter IJzerman
Espelerlaan 86
8302 DC EMMELOORD
peter@ijzerman.nl
peter@ijzerman.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.